Община Върбица

Община Върбица
  1. Община Върбица
  2. /
  3. Административно обслужване
  4. /
  5. Проверка на статус на преписка
Всеки гражданин, който желае може да извърши проверка на статуса на своята преписка. Това става на телефон 053 91 / 21 31, като задължително посочва входящия номер.
Skip to content