Община Върбица

Община Върбица

Кмет на Община Върбица

инж. Мердин Байрям

Биография

 • Мердин Байрям е роден на 10 януари 1980 г.
 • Магистър, специалност инженер-лесовъд, Лесотехнически университет гр. София.
 • Магистър, строителен инженер, специалност – „Строителство на сгради и съоръжения”, ВСУ „Черноризец Храбър“
 • Училище за политика „Д. Паница“ към НБУ, гр. София;

Професионална реализация:

 • 2006 – 2011 г. – Началник на ГСУ Върбица
 • 1998 – 2006 г. – „Държавно горско стопанство“ Смядово и Върбица

Изборни длъжности:

 • от 2011 г. – Кмет на община Върбица

Обществена ангажираност:

 • от 2019 г. – член на УС на НСОРБ

Семейно положение:

 • Семеен, с едно дете

Контакти:

 • Телефони за връзка: 05391/21-31
 • Електронна поща: kmet@varbitsa.bg

Приемен ден за граждани:

 • Всеки четвъртък от 14:00 ч
Skip to content