Община Върбица

Община Върбица
Съгласно Заповед № РД – 25-379 от 25.06.2020г
 

Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване съгласно разпоредбите на Наредбата за административното обслужване.

 

Skip to content