Община Върбица

Община Върбица
  1. Община Върбица
  2. /
  3. Административно обслужване
  4. /
  5. Център за административно обслужване

Център за административно обслужване

 
Центърът за административно обслужване се намира на партерен етаж в сградата на Община Върбица.

Адрес: Община Върбица, гр. Върбица, п.к. 9870, ул. „Септемврийско въстание“ 40

Телефон: 05391 / 21-73

Skip to content