Община Върбица

Община Върбица
Всеки гражданин, ако желае, може да си запише час и да бъде приет от Кмета на Общината.

Записването на час става на телефон 05391 /  2131.

Skip to content