Община Върбица

Община Върбица
  1. Община Върбица
  2. /
  3. Достъп до информация
  4. /
  5. Вътрешни правила по ЗДОИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНА ВЪРБИЦА

Skip to content