Община Върбица

Община Върбица
  1. Община Върбица
  2. /
  3. Защита на личните данни (GDPR)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ  НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНА ВЪРБИЦАВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА/ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЪРБИЦАПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Фестивал за млади таланти- ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Skip to content