Община Върбица

Община Върбица
Политиката на Община Върбица в областта на здравеопазването е насочена към оптимизиране и адаптиране на общинското здравеопазване към съвременните условия и осъществяване на  общ контрол върху дейността на

медицинските специалисти в образователните институции на територията на
общината.

 Медицинските специалисти от здравните кабинети на детските и учебни заведения осъществяват следните дейности:

– грижа за здравето на служители и деца; 
– извършване на профилактични прегледи заедно с лекар;
– завеждане на задължителната за обекта медицинска документация;
– цялостен надзор на поддържането и спазването на общите правила за хигиена в обекта;
– проверка и оценка качеството на храната;
– училищният медицински специалист играе роля и в следенето за наднормено тегло сред учениците, здравословното хранене и достатъчната физическа активност.

Една от основните задачи на медицинския персонал е провеждането на здравно образование, с оглед предоставяне на знания и формиране на убеждения, умения и нагласи за активно отношение към здравето и избор на здравословен начин на живот на децата и учениците.

За осигуряване здравното обслужване на населението на територията на Община Върбица има открити 3 лекарски практики и две стоматологични практики:

  •  Д-р Алиосман Ахмед – с. Бяла река, ул. ,,Георги Димитров” № 37
  • Д-р Явор Стоянов – гр. Върбица, ул.“Септемврийско въстание“ № 53, ет 2, каб. № 2 и манипулационна;
  •  Д-р Мария Радушева – с. Иваново, ул.“Васил Коларов“ № 4, каб. и манипулационна.
  • Д-р Есер Садък – с.Бяла река, ул. ,,Георги Димитров” № 37
  • Д-р Тюркян Салиева – с. Иваново, ул.“Васил Коларов“ № 4

Аптеките намиращи се на територията на Община Върбица са:

  • Боянка Димитрова – гр. Върбица, ул.“Септемврийско въстание“ № 43;
  • „МАДЖУНОВ ФАРМА” ЕООД – гр.Върбица , ул.“Септемврийско въстание“ № 30;
Skip to content