Община Върбица

Община Върбица
  1. Община Върбица
  2. /
  3. Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията

Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията

В раздел „Публични регистри“ са публикувани част от информационните масиви, ползвани от администрацията.

В Портала за отворени данни  също са достъпни поддържаните от Общинска администрация Върбица публични регистри. Порталът за отворени данни представлява единна, централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинно-четим формат заедно със съответните метаданни.

Skip to content