Община Върбица

Община Върбица
  1. Община Върбица
  2. /
  3. Население

Население

Численост на населението според преброяванията през годините:

Година на
преброяване

Численост

1934

15 561

1946

17 161

1956

15 026

1965

14 744

1975

14 116

1985

13 594

1992

11 841

2001

11 249

2011

10 391

2021

7724

Skip to content