Община Върбица

Община Върбица
  1. Община Върбица
  2. /
  3. Общинска собственост

Общинска собственост

Имоти и вещи – общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на Закона за общинската собственост и с грижата на добър стопанин. Имоти и вещи – общинска собственост, се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставени.

 

 

 

Skip to content