Община Върбица

Община Върбица
  1. Община Върбица
  2. /
  3. Общински съвет
  4. /
  5. Постоянни комисии на Общински съвет
СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪРБИЦА
(мандат 2019-2023)

1. Постоянна комисия „Бюджет и финанси, икономика и инвестиционна политика”.

1. Мехмед Хюсеинов ЮсуфовПредседател
2. Руфи Исмет ЧуфадарЧлен
3. Мехмед Мустафа МехмедЧлен
4. Ердинч Ахмедов ИсмаиловЧлен
5. Емил Иванов ДимовЧлен

2. Постоянна комисия „Обществен ред и транспорт,  устройство,  организация и развитие на територията на общината”.

1. Бирсен Еюбов ЕлмановПредседател
2. Мустафа Решидов ХюсеиновЧлен
3. Мехмед Сабри ЮсуфЧлен
4. Ерсин Ахмедов ХасановЧлен
5. Мустафа Халилов ЕминовЧлен

3. Постоянна комисия „Здравеопазване,  социални дейности,  екология и опазване на околната среда“.

1. Мехмед Сабри ЮсуфПредседател
2. Ерсин Ахмедов ХасановЧлен
3. Есер Хикмет СадъкЧлен
4. Севдалин Бориславов АлдиновЧлен
5. Стоян Георгиев ДимитровЧлен

4. Постоянна комисия „Наука, образование и култура,  младежки дейности и спорт”.

1. Исуф Алиев ГазиновПредседател
2. Мехмед Мустафа МехмедЧлен
3. Енвер Якуб ИсуфЧлен
4. Мехмед Хюсеинов ЮсуфовЧлен
5. Радослав Добрев ЧалъковЧлен

5. Постоянна комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.

1. Руфи Исмет ЧуфадарПредседател
2. Мустафа Решидов ХюсеиновЧлен
3. Исуф Алиев ГазиновЧлен
4. Севдалин Бориславов АлдиновЧлен
5. Бирсен Еюбов ЕлмановЧлен
Skip to content