Община Върбица

Община Върбица
  1. Община Върбица
  2. /
  3. Постоянни комисии
Състав на постоянните комисии при Общински съвет - Върбица (мандат 2023-2027 г.)
1. Руфи ЧуфадарПредседател
2. Мехмед ЮсуфовЧлен
3. Себайдин Руждин ФейзулаЧлен
4. Ердинч ИсмаиловЧлен
5. Емил ДимовЧлен
1. Мехмед ЮсуфовПредседател
2. Себайдин ФейзулаЧлен
3. Неслихан ПехливанЧлен
4. Кенан ХалилЧлен
5. Бирсен ЕлмановЧлен
1. д-р Янаки ЯнакиевПредседател
2. д-р Есер СадъкЧлен
3. Басри БасриевЧлен
4. Севдалин  АлдиновЧлен
5. Мердин АхмедовЧлен
1. Сафие  КичуковаПредседател
2. д-р Янаки ЯнакиевЧлен
3. Мустафа ХюсеиновЧлен
4. Емел ПетроваЧлен
5. Неслихан ПехливанЧлен
1.Бирсен ЕлмановПредседател
2. Мустафа ХюсеиновЧлен
3. Мустафа ХюсеиновЧлен
4. Ердинч ИсмаиловЧлен
5. Ердинч  ИсмаиловЧлен
Skip to content