Община Върбица

Община Върбица
 

За изпълнение на Общинска програма за насърчаванр използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива – 2017г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

За изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ – 2020г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Върбица за периода 2019-2022 г.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Върбица за периода 2012-2022 г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Върбица за периода 2012-2014 г.

План за енергийна ефективност на Община Върбица за периода 2019-2028 г.

За изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ – 2017г.

За изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ – 2018г.

За изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ – 2019г.

Skip to content