Община Върбица

Община Върбица
На територията на община Върбица функционират десет детски градини:
 
 
 • ДЕТСКА ГРАДИНА „КОКИЧЕ“ С. БЯЛА РЕКА
                с. Бяла река, ул.“ Рила” № 1; тел: 0889177144
                e-mail: nyulfer_shabanova@abv.bg
                Директор: Нюлфер Шабанова
 • ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛАВЕЙЧЕ“ ГР. ВЪРБИЦА
               гр. Върбица, ул „ Александър Стамболийски” № 26 ; тел. 0899118524;
               e-mail:magi0703@abv.bg
              Директор: Магбуле Дерменджиева
 • ДЕТСКА ГРАДИНА „МИР“ С. МАЛОМИР
             с. Маломир ул. „Септември“ №1 ; тел. 0885301434
             е-mail: leshkova1976@abv.bg
             Директор: Вайде Лешкова
 • ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ С. НОВА БЯЛА РЕКА
                 c. Нова Бяла река, ул. „Септември” № 9; тел: 0886531184
                 е-mail: fatimasabrieva@abv.bg
                 Директор: Фатима Сабриева
 • ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩУРЧЕ“ С. ТУШОВИЦА
               с. Тушовица, ул. „Георги Димитров“ № 15, тел: 0889462207
               е-mail:fatme.tokucheva@abv.bg
                Директор: Фатме Токучева
 • ДЕТСКА ГРАДИНА „МЛАДОСТ“ С. ЧЕРНООКОВО
                 с. Чернооково, ул. „Никола Вапцаров“ № 4;
                 e-mail: sebile_1968k@abv.bg
                 Директор: Себиле Капустрева 
 • ДЕТСКА ГРАДИНА „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“ С. МЕНГИШЕВО
                 с. Менгишево, ул. „Чавдар“ № 1;
                 e-mail: gf_boshnakova@abv.bg
                 Директор: Фатме Бошнакова
 • ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТСКИ СВЯТ“ С. ИВАНОВО
                 с. Иваново, ул. „Васил Коларов“ № 8;
                 e-mail: dg.ivanovo9865@gmail.com
                 Директор: Кибарие Пехливан
 • ДЕТСКА ГРАДИНА „СНЕЖАНКА“ С. СУШИНА
                 с. Сушина, ул. „Рила“ № 3;
                 e-mail:  dg.sushina@gmail.com
                 Директор: Емине Ирфан
 • ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА“ С. ЛОВЕЦ
                с. Ловец, ул. „Свобода“ № 4;

                e-mail: aygyulrufi_123@abv.bg
                Директор: Айгюл Руфи
Skip to content