Община Върбица

Община Върбица
На територията на община Върбица функционират четири училища- едно средно училище, едно обединено и две основни училища. 
 
 
 • СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГР. ВЪРБИЦА – средищно училище
            гр. Върица, ул. „Септемврийско въстание“ № 2; тел: 05391/21 – 42;
            e-mail: info-2700062@edu.mon.bg; 
            Директор: Милена Йорданова
 • ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. БЯЛА РЕКА – средищно училище
            с. Бяла река, ул. „Георги Димитров“ 31;  тел: 05394/22-73    
            e-mail:info-2700061@edu.mon.bg;
            Директор: Рукие Дурлева
 • ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ“ С. ЧЕРНООКОВО – средищно училище
             с. Чернооково, ул. Ленин 1 ; тел. 089723466;
             e-mail: info-2700073@edu.mon.bg;
             Директор: Ахмед Капустрев
 • ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С. ИВАНОВО – защитено училище
             с. Иваново, ул. „Васил Левски“ №10 ; тел. 0885301426 ;
             e-mail: pepi067@mail.bg; 
             Директор: Петранка Димитрова
Skip to content