Община Върбица

Община Върбица
  1. Община Върбица
  2. /
  3. Администрация
  4. /
  5. Нормативни документи на общинската администрация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА ВЪРБИЦА


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБМЕН НА ДОКУМЕНТИ ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА СЪОБЩЕНИЯ


Проект на изменение и допълнение към Наредба за определяне размера на местните данъци на община Върбица


Устройствен правилник авг. 2012


Определяне размера на местните данъци


Определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ  НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНА ВЪРБИЦА


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА/ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЪРБИЦА


ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ


Фестивал за млади таланти- ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Skip to content