Община Върбица

Община Върбица
  1. Община Върбица
  2. /
  3. Администрация
  4. /
  5. Отчети на администрацията и общинския съвет

ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИ ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ ЗА УСЛУГИ ОТ ОБЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2018-2019Г.
Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ ПРЕЗ 2017г.


Годишен доклад за предоставени държавни помощи през 2016г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №2015/2282 В ЧАСТТА МУ НА ПРИЛОЖЕНИЕ III.А КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №794/2004
Стандартен формат за докладване за съществуващи държавни помощи


ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2015г. ПО ЗЕЕ


ДОКЛАД ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2015 ГОДИНИ ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ ЗА УСЛУГИ ОТ ОБЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС (УОИИ)

 

 

Skip to content