Община Върбица

Община Върбица

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.23, ал.2, изр.2 от ЗМСМА новоизбраният Общински съветник Реджеп Мусов Дурльов ще положи клетва на редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 23.08.2019г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет Върбица.

Кадир Хасан: /П/ дата: 19.08.2019 г.

Председател на ОбС Върбица

Skip to content